W Rybnie przede wszystkim warto odwiedzić kościoły oraz cmentarze. Znajduje się tu między innymi zabytkowy kościół ewangelicki z 1855 r. W 2009 roku kościół ten został przekazany gminie katolickiej. Zbudowano go z kamienia polnego. Przy nim znajduje się obelisk poświęcony pamięci mieszkańców Rybna, którzy zginęli w czasie pierwszej wojny światowej.

Zabytkowy kościół można obejrzeć również w Rumianie. Został wybudowany w XVI wieku, a w 1967 roku znalazł się na liście zabytków. Warto zwrócić uwagę na wystrój kościoła, a w szczególności ołtarze. Można tu podziwiać późnorenesansowy ołtarze: św. Krzyża, barokowy oraz z XVIII wieku. Znajdują się tu również organy z 1909 roku oraz zabytkowe przedmioty wykonane ze złota np. relikwiarz. W Rybnie warto również udać się na cmentarz z XIX wieku. Jest to cmentarz ewangelicko-katolicki.

Ostrów Tarczyński
Zwiedzając Rybno nie można pominąć rezerwatu o nazwie Ostrów Tarczyński. Ma on bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu i dzięki temu udało się zachować wiele zespołów roślinnych. W rezerwacie znajdują się między innymi sosny, dęby, brzozy oraz świerki. Występuje tu bór mieszany oraz lasy grądowe. W rezerwacie są też torfowiska. Rezerwat słynie z występowania w nim wielu gatunków ptaków, np. perkoza zausznika czy puszczyka.

Ostatnią atrakcją Rybna jest dwór z XIX w. Zachował się w bardzo dobrym stanie. Wokół niego znajduje się park oraz sztuczny staw.

(Fot. Pixabay / CC0)