Ze względu na ograniczoną dotychczas penetrację turystyczną może się ona poszczycić unikatowymi zjawiskami natury dotyczącymi flory i fauny. Większa część terenu gminy leży na obszarze Welskiego Parku Krajobrazowego. Czyste powietrze, rozległe lasy, duza liczba jezior stanowią najważniejsze walory turystyczne gminy.

Uroku gminie dodaje rzeka Wel, która początek bierze z okolic historycznych Pól Grunwaldu, przepływa przez pięć jezior po czym uchodzi do rzeki Drwęcy. Wel to rzeka stanowiąca bardzo atrakcyjny szlak kajakowy prowadzący przez naturalne, nienaruszone przez człowieka zakątki.

Ze względu na ograniczoną dotychczas penetrację turystyczną może się ona poszczycić unikatowymi zjawiskami natury dotyczącymi flory i fauny. Większa część terenu gminy leży na obszarze Welskiego Parku Krajobrazowego. Czyste powietrze, rozległe lasy, duza liczba jezior stanowią najważniejsze walory turystyczne gminy. Uroku gminie dodaje rzeka Wel, która początek bierze z okolic historycznych Pól Grunwaldu, przepływa przez pięć jezior po czym uchodzi do rzeki Drwęcy. Wel to rzeka stanowiąca bardzo atrakcyjny szlak kajakowy prowadzący przez naturalne, nienaruszone przez człowieka zakątki.

Gmina Rybno leży na obszarze ziemi sasińskiej, którą zamieszkiwało niegdyś pruskie plemię Sasinów. Ziemia sasińska była terenem wpływów słowiańskich i pruskich, a w związku z tym areną ciągłych walk. Właśnie wczesne średniowiecze (XI - XII w.) to okres powstawania na tych ziemiach grodzisk. Ich pozostałości spotkamy w Tarczynach, ybnie, Szczuplinach i Trzcinie. Szczególnie godne uwagi jest grodzisko w Tarczynach usytuowane na wzgórzu nad pięknym jeziorem Grądy. Otoczone wałem w formie pierścienia i odgrodzone od lądu głęboką fosą.

Pierwsze wzmianki o Rybnie pochodzą z 1335 roku. Powstało ono na ziemiach biskupa chełmińskiego. Początkowo wieś nosiła nazwę Rybin, a od XVII w. Rybno.

Pola pobliskiego Grunwaldu przypominają o toczących się w tym okresie zmaganiach wojsk polskich i krzyżackich. Rybno podlegało parafii Rumian, gdzie w 1713 roku zbudowano kościół drewniany. Możemy go dzisiaj zwiedzać jako niezwykle cenny zabytek architektury sakralnej.

W Hartowcu w XVII i XVIII w. znajdowała się rezydencja biskupa. W Koszelewkach założono w 2 poł. XVIII w. park podworski zawierający drzewostany o wysokiej wartości przyrodniczej. 1 lipca 1928 roku w Rybnie utworzono parafię.

(Fot. CC BY-SA 3.0)